Zmiana Tytuł Autor Status
2022-08-04 23:10:42 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - prace remontowe sali lekcyjnej loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-07-28 21:04:41 Ogłoszenie nr 1/2022 o przetargu na wynajem powierzchni użytkowej na terenie LOzOI loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-06-15 12:22:24 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - prace remontowe sali lekcyjnej loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-05-12 17:04:07 Zaproszenie do składania ofert na drewno opałowe loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-05-12 17:02:57 Zaproszenie do składania ofert na drewno daglezjowe. loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-05-12 17:01:52 Zaproszenie do składania ofert na drewno daglezjowe. loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-05-10 11:53:23 Sprawozdanie finansowe za 2021 rok loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-04-22 18:57:15 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany
2022-03-24 17:04:18 Zaproszenie do składania ofert na drewno opałowe loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-01-24 16:32:31 Zaproszenie do składania ofert na drewno średniowymiarowe loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2022-01-24 16:31:46 Zaproszenie do składania ofert loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-12-06 17:42:46 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - nakładki kątowe na schody loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-11-29 16:34:25 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - ławka Bench 5-osobowa loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-11-29 16:32:57 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - rower tandem klasyczny loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-11-29 16:30:47 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - maszyna brajlowska loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-11-29 16:28:22 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - powiększalnik Exigo 2 loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-11-29 16:25:52 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - prace remontowe sali lekcyjnej loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-11-26 15:07:56 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - roboty budowlane loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-11-10 14:14:52 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - dygestorium mobilne PRO IV loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-11-07 17:18:04 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - laptopy loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-10-08 17:26:14 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - plisy okienne. loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-10-06 15:06:37 Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego - krzesła ewakuacyjne loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-02 13:53:36 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-30 10:31:23 Statut jednostki organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-30 10:30:43 Statut jednostki organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-30 10:26:27 Statut jednostki organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-30 10:25:37 Statut jednostki organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-30 10:24:17 Statut jednostki organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-30 10:22:52 Statut jednostki organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-30 10:22:16 Statut jednostki organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-29 18:03:34 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-29 18:02:07 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-29 17:52:55 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-29 17:46:22 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-29 17:44:00 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-29 17:42:39 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-29 17:41:22 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-29 17:41:03 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-15 11:54:36 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny slewandowski Opublikowany
2021-03-15 11:53:47 Organ Sprawujący nadzór pedagogiczny slewandowski Opublikowany
2021-03-15 09:33:07 Statut jednostki organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-15 09:31:22 Statut jednostki organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-14 19:00:16 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-14 18:56:38 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-14 18:40:45 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-09 14:17:37 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany
2021-03-08 11:34:23 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-05 13:31:48 Statut jednostki organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-05 13:30:24 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-04 20:12:52 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-04 20:10:38 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-04 20:08:04 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-04 20:07:12 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-04 18:33:28 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-04 18:28:25 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-04 18:27:24 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-04 18:26:07 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-04 18:05:07 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-04 17:54:12 Zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych z dnia 30.12.2020r. slewandowski Opublikowany
2021-03-04 13:33:22 Dokumenty slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:29:59 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:28:25 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:27:10 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:26:06 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:19:11 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:17:29 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:16:04 Organ Sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:15:15 Organ Sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:09:50 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:07:51 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:04:30 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-02 18:03:37 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-02 17:47:58 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-03-02 16:48:52 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok loo1@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-02 13:15:09 Organ Sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-03-02 13:14:56 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-03-02 13:14:37 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-02 13:14:24 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-03-02 13:14:06 Statutu jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-03-02 13:12:44 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-02 13:12:08 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-02 13:03:54 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany